Intermodalna podróż


Jak zachęcić mieszkańców miast, by rzadziej korzystali ze swoich samochodów? I po co? Czy inwestowanie w transport publiczny i alternatywne środki transportu może się opłacić?