Dla ludzi

Metoda małych kroków

Dzięki dotacji z funduszy europejskich 16 dzieci z Przedszkola Specjalnego w Legionowie dostało nową szansę.

Te dzieci potrzebują więcej niż inne. Dlatego tak bardzo ważne są działania mające na celu wyrównywanie ich szans edukacyjnych. Taki właśnie był cel projektu realizowanego przez Powiat Legionowski oraz nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w latach 2016-2017. Całkowity koszt projektu to 510 tys. zł, w tym dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach RPO WM wyniosło 408 tys. zł. Pozostała kwota 102 tys. zł to wkład własny Powiatu Legionowskiego.

Projekt „Dziecko w wieku przedszkolnym – aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie” objął 16 dzieci w wieku od 3 do 8 lat, w tym 6 dziewczynek i 10 chłopców. Ich problemy edukacyjne spowodowane są przez autyzm, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz przez niepełnosprawności sprzężone. Autorzy legionowskiego projektu zaplanowali utworzenie 4 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z autyzmem oraz organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych dla wszystkich 16 dzieci.

Zajęcia na najwyższym poziomie

Dzieci niepełnosprawne potrzebują bardzo intensywnych, specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na ich indywidualne potrzeby w zakresie komunikacji, rozwoju poznawczego, sensomotorycznego oraz społeczno-emocjonalnego. – Wiek przedszkolny jest czasem wrażliwości edukacyjnej, w którym neuroplastyczność mózgu jest szczególnie wysoka. Oznacza to, iż różnorodne działania stymulujące jego aktywność w tym okresie mogą przynieść dużo większe efekty niż działania podejmowane w późniejszych etapach życia – wyjaśnia Magdalena Żukowska, oligofrenopedagog, wychowawca grupy przedszkolnej i prowadząca zajęcia w ramach projektu.

Nauczyciele z Przedszkola Specjalnego w Legionowie prowadzili więc zajęcia grupowe i indywidualne w zakresie porozumiewania się słownego i pozasłownego (mowa ciała, systemy znaków itp.), czyli alternatywnych i wspierających metod komunikacji. Pozwalają one dzieciom nieposługującym się mową lub mówiącym w ograniczonym zakresie na porozumiewanie się z najbliższym otoczeniem za pomocą dogodnego dla nich, zastępczego systemu komunikacji. Nie zabrakło też muzykoterapii i dogoterapii, a także gimnastyki korekcyjnej. Poprzez udział w koncertach muzycznych rozwijane były możliwości muzyczno-ruchowe dzieci, a wielozmysłowe doświadczanie świata zapewniły im zajęcia na basenie, w centrum kreatywnej zabawy oraz hipoterapia w stadninie. Zorganizowano również trzydniowy wyjazd zielonego przedszkola. Z kolei zajęcia indywidualne objęły działania z zakresu logopedii i integracji sensorycznej, a także zajęcia z pedagogiem i psychologiem.

Występ w przedszkolu, fot. Przedszkole Specjalne w Legionowie
Występ w przedszkolu, fot. Przedszkole Specjalne w Legionowie

 

Owocny rok

Zarówno terapeuci, wychowawcy poszczególnych grup przedszkolnych, jak i rodzice przedszkolaków po roku prowadzenia tak różnorodnych zajęć specjalistycznych zauważają w funkcjonowaniu dzieci duże postępy. Mówiono o nich podczas spotkania podsumowującego realizację projektu, które odbyło się w Przedszkolu Specjalnym funkcjonującym w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Rodzice bardzo dziękowali za otwarcie przed ich dziećmi nowych możliwości, a wychowawcy przedstawili znakomite efekty rocznej pracy. Goście mieli okazję zobaczyć wzruszający występ przedszkolaków – przedstawienie „Dzieci – nasz skarb”. Obecni na spotkaniu obejrzeli także sale terapeutyczne i wysłuchali informacji na temat zajęć w nich prowadzonych. Goście byli pod wrażeniem nie tylko bogatego wyposażenia, ale profesjonalizmu kadry i światowego poziomu prowadzonych tu zajęć.

Warto dodać, że przedszkole objęte jest nadzorem Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, który od 2006 r. wszechstronnie pomaga dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom. IWRD uzyskał status pierwszej w Polsce i Europie repliki Princeton Child Development Institute w USA, który jest jedną z najlepszych placówek terapeutycznych na świecie (www.pcdi.org). Kadrę Instytutu stanowią wysoko wyspecjalizowani terapeuci, a trenerzy to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem, które odbyły wielomiesięczne staże w PCDI w USA.

Plany

W pracy z dziećmi konieczna jest ciągłość i konsekwencja, toteż część zajęć specjalistycznych będzie kontynuowana w ramach budżetu powiatu. – Działając systematycznie, metodą małych kroków, można umożliwić dzieciom osiągnięcie sukcesów na miarę ich potencjału – podkreślają terapeuci. Także rodzice, bardzo wdzięczni za dodatkową szansę rozwoju dla ich dzieci, mają nadzieję na kolejne tego typu projekty.

Dlatego też Przedszkole Specjalne przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek w Legionowie przygotowało już nowy wniosek o dofinansowanie dodatkowych zajęć wspierających rozwój swych niepełnosprawnych podopiecznych.

Julia Hoffmann

 

       Szukasz bezpłatnego wsparcia? Sprawdź, czy te projekty są dla Ciebie.

  1. „Aktywni od dziś” – projekt skierowany jest do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ma na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Rekrutacja trwa do połowy/końca listopada, dowiedz się więcej
  1. „Początek drogi” – projekt jest skierowany do 60 osób z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ma na celu podniesienie ich aktywności społeczno-zawodowej oraz zaktywizowanie społeczne i integrację społeczną. Rekrutacja trwa do końca listopada, dowiedz się więcej
  1. „Wykluczenie? Wykluczone!”. Rekrutacja trwa do końca grudnia, dowiedz się więcej

Aktualizacja: 6 listopada